fbpx Skip to main content

SKM GEOMATIK & UKUR TANAH

Enquiry Form

Kod kelulusan

BC-060-3:2013

Tempoh Pengajian

1.6 Tahun

Mod Pengajian

Sepenuh Masa

Berkemahiran dalam teknik-teknik pengukuran dan penggunaan teknologi GIS dan Remote Sensing

Program adalah untuk menghasilkan graduan dan tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran di dalam bidang pengajian selari dengan keperluan semasa dan hasrat negara. Selain itu, ia juga menunjukkan kebolehan penyelesaian masalah di dalam bidang pengajian secara inovatif, kreatif dan kerja berpasukan melalui pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. Sebagai tambahan, graduan juga mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan berkesan, mengurus maklumat dengan baik dan bekerjasama dengan kumpulan berasaskan kerja serta tanggungjawab sosial.

  • Berumur antara 16 – 40 tahun; dan
  • Bahasa Melayu dan/atau Bahasa Berkebolehan mengira (asas), membaca dan menulis dalam bahasa inggeris dan/atau Bahasa lain; dan
  • Mempunyai minat di dalam bidang yang ingin di ambil; dan
  • Sihat fizikal dan mental
Berikut Prospek/Industri Kerjaya :

  • Pembantu Jurukur Tanah
  • Pembantu Pengurus Projek Ukur Tanah
  • Pengumpul Maklumat Spatial
  • Editor data peta/spatial