fbpx Skip to main content

SKM JURUTEKNIK GEOSPATIAL

Enquiry Form

Kod Kelulusan

IT-081-3

Tempoh Pengajian

1.0 Tahun

Mod Pengajian

Sepenuh Masa

Melahirkan pelajar berkemahiran dengan teknik aplikasi dan peralatan GIS.

Program adalah untuk menghasilkan graduan dan tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran di dalam bidang pengajian selari dengan keperluan semasa dan hasrat negara. Selain itu, ia juga menunjukkan kebolehan penyelesaian masalah di dalam bidang pengajian secara inovatif, kreatif dan kerja berpasukan melalui pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. Sebagai tambahan, graduan juga mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan berkesan, mengurus maklumat dengan baik dan bekerjasama dengan kumpulan berasaskan kerja serta tanggungjawab sosial.

  • Berumur antara 16 – 40 tahun; dan
  • Bahasa Melayu dan/atau Bahasa Berkebolehan mengira (asas), membaca dan menulis dalam bahasa inggeris dan/atau Bahasa lain; dan
  • Mempunyai minat di dalam bidang yang ingin di ambil; dan
  • Sihat fizikal dan mental
Berikut adalah Prospek/Industri kerjaya :

  • Juruteknik Tanah
  • Pembantu Jurukur
  • Assistant Land Administrator
  • Assistant Management
  • Public Relations