fbpx Skip to main content

SKM PELUKIS PELAN SENI BINA

Enquiry Form

Kod Kelulusan

BC-050-3:2013

Tempoh Pengajian

2.0 Tahun

Mod Pengajian

Sepenuh Masa

memperolehi kemahiran dalam menyediakan lukisan persembahan secara manual dan berkomputer

Sijil Pelukis Pelan Senibina merupakan suatu program kemahiran. Ia merupakan satu program kemahiran di dalam menyediakan lukisan pelan senibina sesuai dengan kehendak industri masa kini. Pelajar akan didedahkan dengan teknik menghasilkan lukisan kerja yang mematuhi Undang-undang Kecil Bangunan Seragam dan Akta-akta yang berkaitan sebagai rujukan dalam proses merekabentuk sesebuah bangunan atau binaan. Selain itu, pelajar juga memperolehi kemahiran dalam menyediakan lukisan persembahan secara manual dan berkomputer serta merekabentuk model-model bangunan.

Program adalah untuk menghasilkan graduan dan tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran di dalam bidang pengajian selari dengan keperluan semasa dan hasrat negara. Selain itu, ia juga menunjukkan kebolehan penyelesaian masalah di dalam bidang pengajian secara inovatif, kreatif dan kerja berpasukan melalui pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. Sebagai tambahan, graduan juga mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan berkesan, mengurus maklumat dengan baik dan bekerjasama dengan kumpulan berasaskan kerja serta tanggungjawab sosial.

 • Berumur antara 16 – 40 tahun; dan
 • Bahasa Melayu dan/atau Bahasa Berkebolehan mengira (asas), membaca dan menulis dalam bahasa inggeris dan/atau Bahasa lain; dan
 • Mempunyai minat di dalam bidang yang ingin di ambil; dan
 • Sihat fizikal dan mental
Employment opportunities are available as per the following :

 • Pelukis Plan Seni Bina
 • Penolong Jurubina
 • Jurubina Bebas
 • Kerani Tapak Pembinaan
 • Juruteknik Bangunan
 • Pelukis Ilustrasi Senibina
 • Pembuat Model Bangunan
 • Penyelia Tapak
 • Kontraktor